តេស្ត ខាងក្រោម​ | ឬ បង្កើតគណនីដើម្បីប្រើពេញលេញ

ការប្រើប្រាស់

ការបំលែងអក្សរអង់គ្លេសសូរស័ព្ទខ្មែរទៅជាពាក្យខ្មែរ​

សាលល្បងសរសេរ ‘brojeajun’ រួចចុចដកឃ្លានៅលើក្ដារចុច។

ការពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរ

សាកល្បងសរសេរពាក្យខ្មែរដែលខុសអក្ខរាវិរុទ្ធ។

ពិបាកក្នុងការវាយ អក្សរខ្មែរ?

សម្រាប់អ្នកដែលជួបភាពលំបាកក្នុងការវាយអក្សរខ្មែរ កវីជួយអ្នកក្នុងការវាយអក្សរខ្មែរអោយបានត្រឹមត្រូវ រហ័សជាងមុន និងប្រកបដោយភាពងាយស្រូលជាងមុន។ កវី ផ្ដល់អោយអ្នកនូវឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការបំលែងអក្សរអង់គ្លេសសូរស័ព្ទខ្មែរទៅជាពាក្យខ្មែរ និងជួយត្រួតពិនិត្យឯកសារ និងអត្ថបទខ្មែររបស់លោកអ្នក ដើម្បីស្វែងរកកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនានា។

Kakvei features includes Khmer spellcheck and converting romanized Khmer to Khmer script

មុខងារចម្បងរបស់ «កវី»

Kakvei Khmer romanization to Khmer script demo (Khmer)

ការបំលែងអក្សរអង់គ្លេសសូរស័ព្ទខ្មែរទៅជាពាក្យខ្មែរ

កវីផ្ដល់អោយលោកអ្នកនូវមធ្យោបាយក្នុងការវាយអក្សរខ្មែរអោយបានលឿនជាងមុន។ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាសមុខងារនេះក្នុងការផ្ញើសារសន្ទនា និងក្នុងការវាយអត្ថបទ ឬឯកសារនានាជាភាសាខ្មែរ។ ឧទាហរណ៍៖ Kakvei បំលែងទៅជា កវី។

Kakvie Khmer language spell check demo

ការត្រួតពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរ

កវីជួយលោកអ្នកក្នុងការស្វែងរកកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនៅក្នុងអត្ថបទ ឬឯកសាររបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចសន្សំពេលវេលា និងចៀសវាងការត្រួតពិនិត្យ និងការកែសម្រួលឯកសារដោយខ្លួនឯងឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតជាច្រើនលើក។ ឧទាហរណ៍៖ បញ្ចាក់ កែសម្រួលទៅជា បញ្ជាក់។

ការដាក់ប្រើសាកល្បងលើកទី១

ការធ្វើតេស្តសាកល្បងការប្រើប្រាស់លើកទី 1 របស់យើងត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីដើមខែតុលា ដល់ចុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022។ ក្នុងអំឡុងពេលសាកល្បងរបស់យើង យើងអាចប្រមូលបាននូវមតិស្ថាបនាជាច្រើនពីអ្នក ប្រើប្រាស់ និងអ្នកគាំទ្ររបស់យើងពីស្ថាប័នផ្សេងៗ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក យើងបានធ្វើការលើការកែ លម្អលក្ខណៈពិសេសរបស់យើង ដើម្បីយើងអាចផ្តល់តម្លៃ និងជួយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងបន្ថែមទៀត។
0 +
ចំនួនអ្នកសាកល្បង

មិនបានចូលរួមក្នុងការ
សាកល្បងលើកទី ១ មែនទេ?

ចុះឈ្មោះចូលរួមការសាកល្បងលើកទី២ឥឡូវនេះ!

ដៃគូពួកយើង